Steun Gluren bij de Buren

Gluren bij de Buren is een initiatief van Stichting de Cultuurbrigade, een stichting zonder winstoogmerk, en wordt onder andere mogelijk gemaakt door crowdfunding van bezoekers. Er komen een hoop kosten kijken bij het organiseren van Gluren bij de Buren, daarom zijn wij ontzettend blij met de steun die we ontvangen. 

Met minimale financiën en maximale energie, tijd en liefde lukt het ons ieder jaar weer om vele huiskamers om te toveren tot podia voor kunstenaars en een ontmoetingsplek voor (buurt)bewoners. Iedere bijdrage helpt de stichting om de ruim 1300 podia te creëren voor onder andere muziek, theater en cabaret. 

We vragen daarom alle liefhebbers om ons te steunen. Dit kan na afloop van elk optreden tijdens het festival, maar dit kan ook heel simpel via deze pagina. 

 Bedankt!