Een groot applaus voor...

...Jullie! Zonder jullie is er geen huiskamerfestival. Alle gluurders, de gastvrije huiskamereigenaren én vele artiesten maken deze gezellige dag mogelijk end aar maken wij een diepe buiging voor!

Steun Gluren bij de Buren

Gluren bij de Buren is een stichting zonder winstoogmerk en wordt voor een groot gedeelte mogelijk gemaakt door crowdfunding van bezoekers. Met minimale financiën en maximale energie, tijd en liefde lukt het ons ieder jaar weer om vele huiskamers om te toveren waar amateur artiesten zich profileren en bewoners elkaar ontmoeten. Jullie bijdrage wordt erg op prijs gesteld!