Stichting de Bühne

Stichting de Bühne

Over Stichting de Bühne 

Stichting de Bühne zet zich in voor amateurkunst en een brede cultuurbeoefening en -beleving in het hele land. Sinds 2008 werkt een vast kernteam aan het huiskamerfestival Gluren bij de Buren, dat in de huidige vorm startte in Amersfoort en inmiddels vanuit de keistad in 23 gemeenten jaarlijks wordt georganiseerd. Sinds 2012 is daar het zomerse zusje Struinen in de Tuinen bijgekomen, dat in 15 gemeenten plaatsvindt. Deze 38 jaarlijkse evenementen vormen de kern van de werkzaamheden van Stichting de Bühne.   

Fair Practice Code 

Zoals in de gehele culturele sector staat ook bij De Bühne de Fair Practice Code hoog op de agenda. We onderhouden contact met Kunsten 92, initiator van de gedragscode, voor een juiste toepassing van de Fair Practice Code op Gluren bij de Buren en Struinen in de Tuinen. Resultaat van die gesprekken is dat we dat we de festivals nu nadrukkelijk profileren als amateurkunstenfestivals. 

Beide festivals staan aan de basis van de stappen die acts in de keten maken, waaruit voortkomt wij ons niet langer richten op het betrekken van professionele podiumkunstenaars, maar op talentvolle acts en enthousiaste hobbyisten. Hand in hand met deze heroriëntatie van de festivals gaat de grotere rol van het talentontwikkelingsprogramma als vast onderdeel van Gluren bij de Buren en Struinen in de Tuinen. We blijven met Kunsten 92 in gesprek over de ontwikkelingen op dit gebied.

Code Diversiteit en Inclusie 

Ook onderschrijft Stichting De Bühne het gedachtengoed van de Code Diversiteit en Inclusie, door voor alle activiteiten van de stichting op het terrein van personeel, publiek, programma en partners diversiteitsbeleid te ontwikkelen en tot uitvoer te brengen. Het onderzoek naar de status en leerpunten op het gebied van diversiteit binnen Struinen in de Tuinen 2020 is daar een uitvloeisel van. Evenals het diversiteitsplan dat aan de hand van het adviesrapport is ontwikkeld voor de vergroting van diversiteit bij komende edities.  

ANBI-status Stichting 

De Bühne heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de Belastingdienst onze organisatie erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze goedkeuring is belangrijk omdat je als donateur alleen schenkingen kunt aftrekken van de belastingen als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI. Daarnaast betekent het dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Dus alles komt ook daadwerkelijk ten goede aan ons werk. 

Zie de uitleg van De Belastingdienst

Bestuur 

Het onbezoldigde bestuur bestaat uit: 

  • Voorzitter: Waldo Volmer
  • Penningmeester: Eva Meuwissen
  • Secretaris: Tamar Kaijzer
  • Algemeen bestuurdlid: Suzanne Vrielink

Bekijk beleidsplan '20-'23

Bekijk jaarstukken

Contact 

Textielweg 15A
3812RVAmersfoort
RSIN: 851639938
Rekeningnummer: NL22INGB0006784968
KVK nummer: 55285945
BTW nummer: n.v.t.