Stichting de Bühne

Stichting de Bühne

Over Stichting de Bühne 

Stichting de Bühne, aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zet zich in voor amateurkunst en een brede cultuurbeoefening en -beleving in het hele land. Sinds 2008 werkt een vast kernteam aan het huiskamer- en tuinenfestival Gluren bij de Buren, dat in de huidige vorm startte in Amersfoort en inmiddels jaarlijks in 44 gemeenten verspreid over Nederland plaatsvindt. Voor de organisatie van Gluren bij de Buren wordt zoveel mogelijk gewerkt met lokale programmamakers die de deelnemende stad goed kennen en er een groot netwerk hebben opgebouwd.  

Duurzaamheid

Naast onze culturele en sociale doelstellingen hechten we veel waarde aan een milieuvriendelijke organisatie van Gluren bij de Buren. Zo vinden de optredens plaats door hoofdzakelijk gebruik te maken van bestaande productionele en technische middelen van de artiesten zelf. Er worden geen podia opgebouwd en ook hapjes en drankjes worden genuttigd met behulp van het serviesgoed van de hosts. Bovendien moedigen we bezoekers aan om lopend of fietsend naar de optredens te komen.     

Fair Practice Code 

Zoals in de gehele culturele sector staat ook bij De Bühne de Fair Practice Code hoog op de agenda. We onderhouden innig contact met Kunsten 92, initiator van de gedragscode, voor een juiste toepassing van de Fair Practice Code op Gluren bij de Buren. Resultaat van die gesprekken is dat we dat we het festival nadrukkelijk profileren als amateurkunstenfestival. Ook zijn we aan het experimenteren met verschillende vormen waarmee we deelnemende acts een vergoeding kunnen bieden, bijvoorbeeld door het resultaat van de crowdfunding met hen te delen. 

Gluren bij de Buren staat aan de basis van de stappen die acts in de keten van talentontwikkeling maken, waaruit voortkomt wij ons niet langer richten op het betrekken van professionele podiumkunstenaars, maar op talentvolle, beginnende acts en enthousiaste hobbyisten. Hand in hand met deze heroriëntatie van het festival gaat de grotere rol van het talentontwikkelingsprogramma als vast onderdeel van Gluren bij de Buren. We blijven met Kunsten 92 in gesprek over de ontwikkelingen op dit gebied.  

Code Diversiteit en Inclusie 

Ook onderschrijft De Bühne het gedachtengoed van de Code Diversiteit en Inclusie, door voor alle activiteiten van de stichting op het terrein van personeel, publiek, programma en partners diversiteitsbeleid te ontwikkelen en tot uitvoer te brengen. Het onderzoek uit 2020 naar de status en leerpunten op het gebied van diversiteit is daar een uitvloeisel van. Evenals het diversiteitsplan dat aan de hand van het adviesrapport is ontwikkeld voor de vergroting van inclusiviteit bij komende edities.

Governance Code Cultuur 

Stichting de Bühne wordt bestuurd aan de hand van de principes van de Governance Code Cultuur. Een onbezoldigd bestuur is verantwoordelijk voor de algemene leiding, waarbij de dagelijkse werkzaamheden belegd zijn bij een tweekoppige directie. Het jaarverslag van de Bühne is beschikbaar op www.debuhne.nl

ANBI-status Stichting 

De Bühne heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de Belastingdienst onze organisatie erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze goedkeuring is belangrijk omdat je als donateur alleen schenkingen kunt aftrekken van de belastingen als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI. Daarnaast betekent het dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Dus alles komt ook daadwerkelijk ten goede aan ons werk. 

Zie de uitleg van De Belastingdienst

Bestuur 

Het onbezoldigde bestuur bestaat uit: 

 • Voorzitter: Alice van Diepen
 • Penningmeester: Eva Meuwissen
 • Secretaris: Tamar Kaijzer
 • Algemeen bestuurslid: Suzanne Vrielink

Bekijk beleidsplan '20-'23

Bekijk jaarstukken

Contact 

 • Textielweg 15A 
 • 3812RVAmersfoort 
 • RSIN: 851639938 
 • Rekeningnummer: NL22INGB0006784968 
 • KVK nummer: 55285945  
 • ANBI nummer: 8516 39 938
 • BTW nummer: n.v.t.