Den Haag

10 februari 2019

Bekijk programma

Steun Gluren bij de Buren!

Wat een gezelligheid afgelopen 10 februari! Wat een mooie dag! Draag je Gluren bij de Buren een warm hart toe? Doneer dan via de digitale weg: www.glurenbijdeburen.nl/steun

Gluren bij de Buren is een stichting zonder winstoogmerk en wordt voor een groot gedeelte mogelijk gemaakt door crowdfunding van bezoekers. Met minimale financiën en maximale energie, tijd en liefde lukt het ons ieder jaar weer om vele huiskamers om te toveren waar amateur artiesten zich profileren en bewoners elkaar ontmoeten. Jullie bijdrage wordt erg op prijs gesteld!

Een groot applaus voor...

... Jullie! Zonder jullie is er geen huiskamerfestival. Alle gluurders, de gastvrije huiskamereigenaren én vele artiesten maken deze gezellige dag mogelijk en daar maken wij een diepe buiging voor!

Gluren bij de Buren Den Haag wordt georganiseerd in samenwerking met