Archief

Buurtsessie Haarlem

Buurtsessie Haarlem

Buurtsessies is een groep mensen, die laagdrempelig bij elkaar komt om plezier te maken met muziek en zang. Er zijn in Haarlem drie Buurtsessies, die elk één keer per maand op eigen locatie gehouden worden. Er is minimale kwaliteitsborging, maar plezier staat voorop. We hopen je te prikkelen om mee te doen!

  • Gemeente: Haarlem
  • Genre: Muziek